สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Bureau of Basic Education Monitoring and Evaluation

ข่าวภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

ผลการประเมินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฎิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Read More »