รายงานผลการติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Download

3474 Downloads

Owner: unchalee

Last Updated: 28-09-2020 9:20

Share
DescriptionPreviewVersions
รายงานผลการติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

รายงานผลการติดตามโครงการโรงเรียนประชารัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นรายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 – 3 ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความยั่งยืน ความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 – 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนประชารัฐ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 11 =